Abolisi

adalah hak perogratif yang dimiliki kepala negara [presiden] untuk
menghapuskan tuntutan pidana dan menghentikan tuntutan tersebut jika
telah dijalankan