Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori

Lex Superior Derogat Legi Inferiori
Kalau terjadi konflik/pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan yang rendah maka yang tinggilah yang harus didahulukan

Acta Non Verba

Istilah yang biasa digunakan dalam menuntut kedisiplinan yang lebih senang dengan tindakan nyata dan bukan bukan perkataan berlaka. Lih...