Cuti Mengunjungi Keluarga

Cuti Mengunjungi Keluarga : adalah program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat.