5-Lex

Lex dura sed ita scripta atau lex dura sed tamente scripta
undang-undang adalah keras tetapi ia telah ditulis demikian.

Lex specialis derogat legi generalis
undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya daripada undang-undang yang umum.

Lex superior derogate legi inferiori
undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya.

Lex posterior derogate legi priori atau lex posterior derogat legi anteriori
undang-undang yang lebih baru mengesampingkan undang-undang yang lama.

Lex niminem cogit ad impossibilia
undang-undang tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin