Asas kebebasan berkontrak

Para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  1. memenuhi syarat sebagai suatu kontrak;
  2. tidak dilarang oleh undang-undang;
  3. sesuai dengan kebiasaan yang berlaku;
  4. dilaksanakan dengan itikad baik